Skip to content

Không đủ quần áo ấm cho chuyến đi mùa đông của bạn đến Nhật Bản?

Chúng tôi đã có bạn được bảo hiểm.

Đối với những người sống ở một nơi nào đó ấm hơn một chút so với Nhật Bản:

Thay vì chi nhiều tiền cho một chiếc áo khoác ấm áp và một đống áo len, tại sao không thuê quần áo của bạn từ bất kỳ mặc nào bất cứ nơi nào cho chuyến đi mùa đông của bạn đến Nhật Bản? Bạn sẽ tiết kiệm tiền cho mình, và cũng được tận hưởng những lợi ích của việc đi du lịch mà không cần hành lý nặng trên chuyến bay của bạn.

Áo khoác và áo len bao gồm

Trên khắp Nhật Bản, mùa đông mang đến nhiệt độ lạnh và thậm chí tuyết ở nhiều nơi. Trong khi tham quan, chắc chắn bạn sẽ cần một chiếc áo khoác ấm và áo len để giữ ấm cho mình.

Tất cả các tùy chọn cho thuê mùa đông của chúng tôi bao gồm các lớp ấm áp và áo khoác mùa đông vững chắc để giúp bạn tránh khỏi cái lạnh.

Nhiệt độ mùa đông trung bình ở Nhật Bản

Kiểm tra bảng dưới đây để xem nhiệt độ cao và thấp trung bình cho mỗi tháng mùa đông trên khắp Nhật Bản

Dec. Jan. Feb. Mar.
Kyoto
Average High 12°C
53°F
9°C
48°F
10°C
49°F
13°C
56°F
Average Low 3°C
38°F
1°C
34°F
1°C
35°F
4°C
39°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Tokyo
Average High 12°C
53°F
10°C
49°F
10°C
51°F
14°C
56°F
Average Low 4°C
38°F
1°C
34°F
2°C
35°F
4°C
40°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Sendai
Average High 8°C
47°F
5°C
42°F
6°C
43°F
9°C
49°F
Average Low 1°C
34°F
-2°C
29°F
-2°C
29°F
1°C
34°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Niigata
Average High 9°C
48°F
6°C
42°F
6°C
43°F
10°C
49°F
Average Low 3°C
37°F
0°C
32°F
0°C
32°F
2°C
36°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Okinawa
Average High 21°C
70°F
20°C
67°F
20°C
68°F
22°C
71°F
Average Low 16°C
61°F
15°C
58°F
15°C
59°F
17°C
62°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Fukuoka
Average High 13°C
55°F
10°C
50°F
11°C
52°F
14°C
58°F
Average Low 6°C
42°F
4°C
38°F
4°C
39°F
7°C
44°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Kagoshima
Average High 15°C
60°F
13°C
55°F
14°C
58°F
17°C
63°F
Average Low 7°C
44°F
5°C
40°F
6°C
42°F
8°C
47°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Sapporo
Average High 2°C
36°F
-1°C
31°F
0°C
32°F
4°C
39°F
Average Low -4°C
25°F
-7°C
19°F
-7°C
20°F
-3°C
27°F
Dec. Jan. Feb. Mar. Dec. Jan. Feb. Mar.
Kyoto
Average High 12°C
53°F
9°C
48°F
10°C
49°F
13°C
56°F
Okinawa
Average High 21°C
70°F
20°C
67°F
20°C
68°F
22°C
71°F
Average Low 3°C
38°F
1°C
34°F
1°C
35°F
4°C
39°F
Average Low 16°C
61°F
15°C
58°F
15°C
59°F
17°C
62°F
Tokyo
Average High 12°C
53°F
10°C
49°F
10°C
51°F
14°C
56°F
Fukuoka
Average High 13°C
55°F
10°C
50°F
11°C
52°F
14°C
58°F
Average Low 4°C
38°F
1°C
34°F
2°C
35°F
4°C
40°F
Average Low 6°C
42°F
4°C
38°F
4°C
39°F
7°C
44°F
Sendai
Average High 8°C
47°F
5°C
42°F
6°C
43°F
9°C
49°F
Kagoshima
Average High 15°C
60°F
13°C
55°F
14°C
58°F
17°C
63°F
Average Low 1°C
34°F
-2°C
29°F
-2°C
29°F
1°C
34°F
Average Low 7°C
44°F
5°C
40°F
6°C
42°F
8°C
47°F
Niigata
Average High 9°C
48°F
6°C
42°F
6°C
43°F
10°C
49°F
Sapporo
Average High 2°C
36°F
-1°C
31°F
0°C
32°F
4°C
39°F
Average Low 3°C
37°F
0°C
32°F
0°C
32°F
2°C
36°F
Average Low -4°C
25°F
-7°C
19°F
-7°C
20°F
-3°C
27°F