Skip to content

Article: Cô S, Singapore

Ms. S, Singapore

Cô S, Singapore

"Tôi đã đặt chỗ cho một bộ quần áo mùa đông cho con tôi. Mặc dù chỉ có một lựa chọn có sẵn, sống ở Singapore nơi tôi không có quần áo mùa đông và xem xét Sự phát triển nhanh chóng của con tôi và tính không thực tế của quần áo mùa đông cồng kềnh, tôi thấy việc mua và đóng gói chúng trong vali của tôi rất hiệu quả về chi phí rất cao.

Read more

-Ms. A, USA

Bà A, Hoa Kỳ

"Dịch vụ quần áo hoạt động rất tốt. Tôi hài lòng với việc giao hàng, chất lượng và điểm giá. Tôi đặc biệt hạnh phúc khi có sẵn quần áo do nhiệt độ rất nóng trong Osaka. Tôi rất biết ơn khi có thêm quần áo và không phải lo lắng về đồ giặt. "

Ms. S, Canada

Bà S, Canada

"Tôi quyết định sử dụng dịch vụ này vì nó tốt cho trái đất và không có quá nhiều thứ. Tôi đã mang ít quần áo hơn bình thường-khoảng một nửa. Fragment = "1">
Tôi nghĩ rằng dịch vụ này sẽ lan rộng khắp thế giới để mọi người có thể tốt cho trái đất. "