Skip to content

Article: Cảm ơn bạn bài phỏng vấn của CNN!

Cảm ơn bạn bài phỏng vấn của CNN!

Any Wear, Anywhere đã được giới thiệu trên CNN vào ngày 14 tháng 9. Chúng tôi đang nhận được rất nhiều phản hồi tuyệt vời và sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới! Cảm ơn CNN!

Read more

Chúng tôi hiện đang tiếp nhận đặt trước tối đa 2 tuần trước chuyến đi của bạn!

Chúng tôi có một số tin tức tuyệt vời để chia sẻ với tất cả khách du lịch của chúng tôi! Chúng tôi vừa thực hiện một cải tiến đáng kể cho quy trình đặt trước của mình. Trước đây, bạn cần phải đặt chuyến đi trước ít nhất một tháng. Tuy nhiên, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của bạn và vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã rút ngắn thời gian đặt phòng. Giờ đây bạn có thể bắt đầu ngay lập tức việc đặt trước cho các chuyến đi sắp tới của mình tối đa hai tuần trước ngày đi dự kiến. Thay đổi này được thiết kế để mang đến cho bạn sự linh hoạt và thuận tiện hơn trong việc lập kế hoạch cho chuyến đi ...