Skip to content

Article: New clothes are available!

New clothes are available!

Looking for more clothing options? We have just uploaded some new items for men and women. Check them out on our "Rental Options" page!

Read more

The press release on "Any Wear, Anywhere” was published

Click here and check our press release!

Thông tin kích cỡ bổ sung hiện đã có sẵn

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã chuẩn bị một bảng quy đổi kích cỡ mới bao gồm kích cỡ vòng eo cùng với các số đo chiều cao và cân nặng. Chúng tôi hy vọng rằng bảng quy đổi kích cỡ này sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt hơn khi dùng dịch vụ Any Wear, Anywhere!