Skip to content

เสื้อผ้าที่อบอุ่นไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาว?

เรามีคุณครอบคลุม

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ที่อุ่นกว่าญี่ปุ่นเล็กน้อย:

แทนที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนมากบนแจ็คเก็ตอุ่นและกองเสื้อกันหนาวทำไมไม่ให้เช่าเสื้อผ้าของคุณจาก ทุกที่ สำหรับการเดินทางฤดูหนาวของคุณไปญี่ปุ่น? คุณจะประหยัดเงินด้วยตัวเองและได้รับประโยชน์จากการเดินทางโดยไม่มีสัมภาระหนักในเที่ยวบินของคุณ

รวมแจ็คเก็ตและเสื้อกันหนาว

ทั่วประเทศญี่ปุ่นฤดูหนาวนำอุณหภูมิเย็นและหิมะในหลาย ๆ ที่ ในขณะที่เที่ยวชมคุณจะต้องมีแจ็คเก็ตอบอุ่นและเสื้อกันหนาวเพื่อให้ตัวเองอบอุ่น

ตัวเลือกการเช่าฤดูหนาวทั้งหมดของเรารวมถึงเลเยอร์อุ่น ๆ และแจ็คเก็ตฤดูหนาวที่มั่นคงเพื่อช่วยให้คุณป้องกันความหนาวเย็น

อุณหภูมิฤดูหนาวโดยเฉลี่ยในญี่ปุ่น

ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อดูอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนฤดูหนาวทั่วประเทศญี่ปุ่น

Dec. Jan. Feb. Mar.
Kyoto
Average High 12°C
53°F
9°C
48°F
10°C
49°F
13°C
56°F
Average Low 3°C
38°F
1°C
34°F
1°C
35°F
4°C
39°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Tokyo
Average High 12°C
53°F
10°C
49°F
10°C
51°F
14°C
56°F
Average Low 4°C
38°F
1°C
34°F
2°C
35°F
4°C
40°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Sendai
Average High 8°C
47°F
5°C
42°F
6°C
43°F
9°C
49°F
Average Low 1°C
34°F
-2°C
29°F
-2°C
29°F
1°C
34°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Niigata
Average High 9°C
48°F
6°C
42°F
6°C
43°F
10°C
49°F
Average Low 3°C
37°F
0°C
32°F
0°C
32°F
2°C
36°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Okinawa
Average High 21°C
70°F
20°C
67°F
20°C
68°F
22°C
71°F
Average Low 16°C
61°F
15°C
58°F
15°C
59°F
17°C
62°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Fukuoka
Average High 13°C
55°F
10°C
50°F
11°C
52°F
14°C
58°F
Average Low 6°C
42°F
4°C
38°F
4°C
39°F
7°C
44°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Kagoshima
Average High 15°C
60°F
13°C
55°F
14°C
58°F
17°C
63°F
Average Low 7°C
44°F
5°C
40°F
6°C
42°F
8°C
47°F
Dec. Jan. Feb. Mar.
Sapporo
Average High 2°C
36°F
-1°C
31°F
0°C
32°F
4°C
39°F
Average Low -4°C
25°F
-7°C
19°F
-7°C
20°F
-3°C
27°F
Dec. Jan. Feb. Mar. Dec. Jan. Feb. Mar.
Kyoto
Average High 12°C
53°F
9°C
48°F
10°C
49°F
13°C
56°F
Okinawa
Average High 21°C
70°F
20°C
67°F
20°C
68°F
22°C
71°F
Average Low 3°C
38°F
1°C
34°F
1°C
35°F
4°C
39°F
Average Low 16°C
61°F
15°C
58°F
15°C
59°F
17°C
62°F
Tokyo
Average High 12°C
53°F
10°C
49°F
10°C
51°F
14°C
56°F
Fukuoka
Average High 13°C
55°F
10°C
50°F
11°C
52°F
14°C
58°F
Average Low 4°C
38°F
1°C
34°F
2°C
35°F
4°C
40°F
Average Low 6°C
42°F
4°C
38°F
4°C
39°F
7°C
44°F
Sendai
Average High 8°C
47°F
5°C
42°F
6°C
43°F
9°C
49°F
Kagoshima
Average High 15°C
60°F
13°C
55°F
14°C
58°F
17°C
63°F
Average Low 1°C
34°F
-2°C
29°F
-2°C
29°F
1°C
34°F
Average Low 7°C
44°F
5°C
40°F
6°C
42°F
8°C
47°F
Niigata
Average High 9°C
48°F
6°C
42°F
6°C
43°F
10°C
49°F
Sapporo
Average High 2°C
36°F
-1°C
31°F
0°C
32°F
4°C
39°F
Average Low 3°C
37°F
0°C
32°F
0°C
32°F
2°C
36°F
Average Low -4°C
25°F
-7°C
19°F
-7°C
20°F
-3°C
27°F